På gång

SMDA arrangerar föredrag, temakvällar och kurser året runt. Här hittar du allt som är på gång!

På gång hos SMDA

Fredsfrämjande funktion

MDA är medlem i Internationella Röda Korset (IRK) och följer därmed Genève-konventionen: hjälp ska ges åt alla oavsett etnicitet, religion, nationalitet eller hudfärg.
MDA har en fredsfrämjande funktion i närområdet genom sitt samarbete med IRK och Röda Halvmånen.

Mer om MDA och SMDA

Ny nationell blodcentral

Israels nuvarande nationella blodcentral är ett öppet mål för missiler. Nu har grunden lagts till världens första underjordiska blodbank, säkrad mot missiler och terrorattacker! Hanteringen är förstås kostsam och alla bidrag betydelsefulla. Swisha till nr 1235517172 eller gör en insättning på BG 820-2178. Ange "blodcentral" på din inbetalning.