Global katastrofmedicin – utmaningar med att bedriva sjukvård med extremt begränsade resurser

Den 24/10 kl 18.30. Plats meddelas vid anmälan som görs till kansli@smda.se.

Johan von Schreeb är kirurg och docent vid KI samt en av grundarna av Svenska Läkare Utan Gränser.

Mer om evenemanget

Fredsfrämjande funktion

MDA är medlem i Internationella Röda Korset (IRK) och följer därmed Genève-konventionen: hjälp ska ges åt alla oavsett etnicitet, religion, nationalitet eller hudfärg.
MDA har en fredsfrämjande funktion i närområdet genom sitt samarbete med IRK och Röda Halvmånen.

Mer om MDA och SMDA

Ny nationell blodcentral

Israels nuvarande nationella blodcentral är ett öppet mål för missiler. Nu har grunden lagts till världens första underjordiska blodbank, säkrad mot missiler och terrorattacker! Hanteringen är förstås kostsam och alla bidrag betydelsefulla. Swisha till nr 1235517172 eller gör en insättning på BG 820-2178. Ange "blodcentral" på din inbetalning.