Nu fungerar autogirot

Äntligen kan du betala din medlemsavgift eller bidra till Magen David Adoms verksamhet på ett enkelt sätt. Hör gärna av dig så berättar vi mer: 08-661 31 05 eller kansli@smda.se

Fredsfrämjande funktion

MDA är medlem i Internationella Röda Korset (IRK) och följer därmed Genève-konventionen: hjälp ska ges åt alla oavsett etnicitet, religion, nationalitet eller hudfärg.
MDA har en fredsfrämjande funktion i närområdet genom sitt samarbete med IRK och Röda Halvmånen.

Mer om MDA och SMDA

SMDA har en ny kansli- och insamlingschef

Vi har en glädjande nyhet: vår nya kansli- och insamlingschef heter Jenny Forsman och börjar sin anställning den 2 augusti.

Mer om vår nya medarbetare