Donera

Du kan stödja MDA genom att donera valfritt belopp. Skänker du mer än 10 000 kronor kan du få en plakett uppsatt på en MDA-station i Israel, eller få en inskription med ditt namn på förvärvad utrustning som behövs just då. Du kan även starta en insamling för ett specifikt ändamål, antingen utrustning eller fordon.

Mer om donationer